Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για Ευπρεπισμό και προστασία κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Δονούσας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                  Δονούσα  14/10/2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                              Αρ. πρωτ. 165
ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ& Μ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ.Κ. Δονούσας
Πληροφορίες: Σιγάλας Χρήστος                                                                                          ΠΡΟΣ:  Γαλουτζή Δημήτριο
Τηλέφωνο:      2285051600

 

Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για
Ευπρεπισμό και προστασία κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Δονούσας.

 

  Δια της παρούσης η ΔΚ Δονούσας  του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική  προσφορά για: «Ευπρεπισμό και προστασία κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Δονούσας» από Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019 έως και Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 12.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό  3.400,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

 

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:

1.Υπεύθυνη Δήλωση  την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.
2.Ασφαλιστική ενημερότητα
3.Φορολογική ενημερότητα

 

Ο Πρόεδρος
Σιγάλας Χρήστος

Σχόλια are closed.