Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για Ευπρεπισμό και προστασία κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Ηρακλειάς .    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                        Ηρακλειά  14/10/2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                    Αρ. πρωτ. 92
ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ& Μ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ|
Δ.Κ. Ηρακλειάς
Πληροφορίες: Δημήτριος Γαβαλάς                                                                           ΠΡΟΣ:  Γαβαλά Ιωάννη
Τηλέφωνο:      2285071545

 

 

Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για
Ευπρεπισμό και προστασία κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Ηρακλειάς .

 

Δια της παρούσης η ΔΚ Ηρακλειάς  του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική  προσφορά για: «Ευπρεπισμό και προστασία κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Ηρακλειάς » από Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019 έως και Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 12.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό  3.400,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

 

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:

1.Υπεύθυνη Δήλωση  την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.
2.Ασφαλιστική ενημερότητα
3.Φορολογική ενημερότητα

Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Γαβαλάς

Σχόλια are closed.