Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για Ευπρεπισμό και προστασία κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Κουφονησίων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                       Κουφονήσι  14/10/2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                   Αρ. πρωτ.  234
ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ& Μ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ.Κ. Κουφονησίων
Πληροφορίες: Αντώνιος Κωβαίος                                                                             ΠΡΟΣ:  Πράσινο Ιωάννη
Τηλέφωνο:      2285071379

 

Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για
Ευπρεπισμό και προστασία κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Κουφονησίων.

              

Δια της παρούσης η ΔΚ Κουφονησίων  του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική  προσφορά για: «Ευπρεπισμό και προστασία κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Κουφονησίων » από Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019 έως και Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 12.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό  3.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

 

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:
1.Υπεύθυνη Δήλωση  την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.
2.Ασφαλιστική ενημερότητα
3.Φορολογική ενημερότητα

 Ο Πρόεδρος
Αντώνιος Κωβαίος

Σχόλια are closed.