Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                        Νάξος  15-10-2019
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                      Αρ. πρωτ. 18069
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Πληρ. : Κιουλαφής Ειρηναίος
FAX:     2285023570                                                                           Προς: Εταιρεία ΥΔΑΤΩΡ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

                                                                                                                               ΑΝΤΛΗΣΗΣ Α.Ε.

                                                                                

Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για

« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ »

Δια της παρούσης ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική  προσφορά για:  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ από Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019 έως και Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 12.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό  16.963,20 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:

  1. Ποινικό Μητρώο ή Υπεύθυνη Δήλωση  την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.
  2.  Ασφαλιστική ενημερότητα
  3. Φορολογική ενημερότητα

 

 

                                                                                      Ο  Αντιδήμαρχος

Εμμανουήλ Πολυκρέτης

Σχόλια are closed.