Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για καταπολέμηση ασθένειας πλατάνων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                  Νάξος  1-8-2019
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                              Αρ. πρωτ.13060

Προς: Βερυκόκκου Κυριακή

 

Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για

Καταπολέμηση ασθένειας πλατάνων

 

Δια της παρούσης ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για καταπολέμηση ασθένειας πλατάνων από Πέμπτη 1 Αυγούστου 2019 έως και Δευτέρα 5  Αυγούστου 2019 και ώρα 12.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό  1.860,00   συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

 

                                                                            Η Προϊσταμένη Δ/νσης Τ.Ο.Α.

                                                                                             Παναγιώτα Αγγελή

Σχόλια are closed.