Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για « Άρση καταπτώσεων όπισθεν Ιατρείου Κ. Μελάνων».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                               Νάξος  24-10-2019
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                              Αρ. πρωτ.18953
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πληρ. : Γ. Καλαβρός
Τηλέφωνο: 2285360120
FAX:     2285023570                                                                  Προς: κ. Τριαντάφυλλο Νεκτάριο

 

                                                                              

                     Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για
                          « Άρση καταπτώσεων όπισθεν Ιατρείου Κ. Μελάνων».

     
Δια της παρούσης ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική
προσφορά για: Άρση καταπτώσεων όπισθεν  Ιατρείου Κ. Μελάνων»  από Παρασκευή 25
Οκτωβρίου 2019 έως Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 12.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό
9.399,20 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:

1.Υπεύθυνη Δήλωση  την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.
2.Ασφαλιστική ενημερότητα
3.Φορολογική ενημερότητα

Ο  Δήμαρχος

Δημήτριος Λιανός

Συνημμένα Έγγραφα

Σχόλια are closed.