Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για πολυετής δαπάνη: «Συντήρησης αλεξικέραυνων Κοινότητας Κουφονησίων».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           Κουφονήσια 24/12/2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΏΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                Αρ. Πρωτ.: 346/2019
ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ ΚΟΥΦΟΝΗΣΊΩΝ
Πληροφορίες: Αντώνης Κωβαίος                                                                   Προς:
Τηλ.:  2285071379                                                                              Κάθε ενδιαφερόμενο
Φαξ.: 2285074139

 

Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για πολυετής δαπάνη:
«Συντήρησης αλεξικέραυνων Κοινότητας Κουφονησίων».

Δια της παρούσης η Κοινότητα Κουφονησίων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων  σας καλεί   να  καταθέσετε  οικονομική προσφορά δαπάνης για: «συντήρηση αλεξικέραυνων Κοινότητας Κουφονησίων»  από τρίτη 24 Δεκεμβρίου 2019 έως και Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2019 και  ώρα 12.00 μ.μ..
Η υπηρεσία έχει ενδεικτικό προϋπολογισμό 2.976,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019.

Την υποβολή της οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να συνοδεύουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. Υπεύθυνη Δήλωση την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας
  2. Φορολογική Ενημερότητα
  3. Ασφαλιστική Ενημερότητα

 

Ο Πρόεδρος της
Κοινότητας Κουφονησίων

Κωβαίος Αντώνης

Συνημμένο Έγγραφο 

Σχόλια are closed.