Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για την παροχή της προμήθειας :«Προμήθεια και τοποθέτηση πλεξιγκλάς στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοΐού COVID-19 για τις ανάγκες των ΚΕΠ του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                               Προς:
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών                           1.         Κωστόπουλος Ζ.Βασίλειος
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών             Εμπορία –Επεξεργασία Τζαμιών
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών               Βάγιες Αγίου Αρσενίου
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου                                                                    Αεροδρόμιο Νάξος
Ταχ. Κώδικας: 84300                                                                            Τηλ.2285026885
Πληροφορίες : Βαλτάσσαρ Μάρθα-Αγγελική                               ΑΦΜ 045176479
Τηλέφωνο: 2285360156                                                                       2.         Κάθε ενδιαφερόμενο
FAX: 22850-23570

 

«Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για την παροχή της προμήθειας :«Προμήθεια και τοποθέτηση πλεξιγκλάς στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοΐού COVID-19 για τις ανάγκες των ΚΕΠ του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»

 Σε συνέχεια της έγκρισης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης ποσού 2.049,95 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με την ΑΑΥ Α-1160(ΑΔΑ:ΨΕΙΔΩΚΗ-ΟΛ0),  ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την παροχή της υπηρεσίας:«Προμήθεια και τοποθέτηση πλεξιγκλάς στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοΐού COVID-19 για τις ανάγκες των ΚΕΠ του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων» ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.049,95 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  από σήμερα  17/07/2020 έως και την Τετάρτη 22/07/2020 στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου

Ο Δήμος Νάξου διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

Η υπηρεσία θα εκτελεστεί με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Ο Αντιδήμαρχος

Νικόλαος Βαθρακοκοίλης

 

Συνημμένο Έγγραφο 

Σχόλια are closed.