Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για Καθαριότητα και συγκέντρωση απορριμμάτων  Δ.Κ. Ηρακλειάς

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Ηρακλειά  26/8/2019

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                             Αρ.Πρωτ.: 74

ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ& Μ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δ.Κ. Ηρακλειάς

Πληροφορίες: Ιωάννης  Ε. Γαβαλάς                            ΠΡΟΣ   Ιωάννης Γ. Γαβαλά

Τηλέφωνο:      2285071545

Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για

Καθαριότητα και συγκέντρωση απορριμμάτων  Δ.Κ. Ηρακλειάς

 

 

Δια της παρούσης η ΔΚ Ηρακλειάς  του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική  προσφορά για: «Καθαριότητα και συγκέντρωση απορριμμάτων  Δ.Κ. Ηρακλειάς » από Δευτέρα 26 Αυγούστου 2019 έως και Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019 και ώρα 12.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό  15.621,52 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

 

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

 

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:

1.Ποινικό Μητρώο ή Υπεύθυνη Δήλωση  την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.

2.Ασφαλιστική ενημερότητα

3. Φορολογική ενημερότητα

 

 

 

 

 

Ο Αντιδήμαρχος

Δείτε την μελέτη

Σχόλια are closed.