Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για  Καθαριότητα και συγκέντρωση απορριμμάτων Δ.Κ. Δονούσας            

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Δονούσα  26/8/2019

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                        Αρ. πρωτ.123

ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ& Μ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δ.Κ. Δονούσας

Πληροφορίες: Πράσινος Δημήτριος                                                ΠΡΟΣ: ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Τηλέφωνο:2285051600                                                                    ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

 

Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για

Καθαριότητα και συγκέντρωση απορριμμάτων Δ.Κ. Δονούσας

 

Δια της παρούσης η ΔΚ Δονούσας  του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική  προσφορά για: «Καθαριότητα και συγκέντρωση απορριμμάτων Δ.Κ. Δονούσας» από Δευτέρα 26 Αυγούστου 2019 έως και Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019 και ώρα 12.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό  8.591,84 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

 

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

 

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:

1.Ποινικό Μητρώο ή Υπεύθυνη Δήλωση  την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας. 2.Ασφαλιστική ενημερότητα

3. Φορολογική ενημερότητα

Ο Πρόεδρος

 

Δείτε την μελέτη

Σχόλια are closed.