Δαπάνη για την  Μεταφορά βιοαποβλήτων στο  Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) /  Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) στην Θεσσαλονίκη

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                          Νάξος,26/9/2019ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                              Αρ. Πρ.:16771

  ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ ΤΚ84300                                                                            1.ΕΡΜΗΣ  EXPRESS

  Τηλ.2285026311

  Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου

  Ταχ. Κώδικας: 84300

  Πληροφορίες : Αικ. Μαργαρίτη

  Τηλέφωνο: 2285360100

  FAX: 22850-23570

   

  «Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για την παροχή της υπηρεσίας : «Δαπάνη για την  Μεταφορά βιοαποβλήτων στο  Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) /  Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) στην Θεσσαλονίκη .»

  Σε συνέχεια της έγκρισης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης ποσού 240,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με την Α-1237 (ΑΔΑ: ΩΝΑΚΩΚΗ-4T4) , ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την παροχή της υπηρεσίας : «Δαπάνη για την  Μεταφορά βιοαποβλήτων στο  Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) /  Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) στην Θεσσαλονίκη .» .

   

  Υπηρεσία : : «Δαπάνη για την  Μεταφορά βιοαποβλήτων στο  Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) /  Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) στην Θεσσαλονίκη .» ενδεικτικού προϋπολογισμού 240,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% .

  Ο Δήμος Νάξου διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

  Η υπηρεσία θα εκτελεστεί με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016.

   

  Ο Αντιδήμαρχος

  Σιδερής Νικόλαος

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Σχόλια are closed.