Πρόσκληση  υποβολής οικονομικών προσφορών για Κέρασμα-παροχή γεύματος σε θερινές εκδηλώσεις στη ΔΚ Κουφονησίων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Κουφονήσι  8/10/2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                             Αρ.Πρωτ.:   232
ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ& Μ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ.Κ. Κουφονησίων
Πληροφορίες: Κωβαίος Αντώνιος                          ΠΡΟΣ:  ΑΦΟΙ ΧΡΗΣΤΟΥ Ο.Ε.
Τηλέφωνο:      2285071379

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση  υποβολής οικονομικών προσφορών για
Κέρασμα-παροχή γεύματος σε θερινές εκδηλώσεις στη ΔΚ Κουφονησίων.

 

Δια της παρούσης ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων Δ.Κ. Κουφονησίων σας καλεί να καταθέσετε οικονομικές  προσφορές για: «Κέρασμα- παροχή γεύματος σε θερινές εκδηλώσεις στη Δ.Κ. Κουφονησίων» από Τρίτη 8 Οκτωβρίου2019 έως και Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 12.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό  2.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:
1.Υπεύθυνη Δήλωση  την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.
2.Ασφαλιστική ενημερότητα
3.Φορολογική ενημερότητα

 

   Ο Πρόεδρος

         Κωβαίος Αντώνης

Σχόλια are closed.