ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Νάξος,  08/07/2011
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                        Αρ. πρωτ.: οικ.8440
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ &  ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Τηλ.: 2285360100-117-118

«Πρόσκληση  για την υποβολή κλειστής οικονομικής προσφοράς  για  την προμήθεια 500 βιβλίων δρομολογίων οχημάτων για όλα τα οχήματα μηχανήματα του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων καλεί όλους τους ενδιαφερομένους  να καταθέσουν κλειστή οικονομική προσφορά στο πρωτόκολλο του Δήμου για την προμήθεια 500 βιβλίων δρομολογίων οχημάτων για όλα τα οχήματα μηχανήματα του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων» έως την 14/07/2011 στις 14:00μμ, ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.500,0€ .
Τα βιβλία θα έχουν 92 σελίδες θα είναι τριπλότυπα, αυτογραφικά, αριθμημένα, με εκτυπωμένο πάνω αριστερά σε κάθε βιβλίο, το εθνόσημο, Ελληνική Δημοκρατία, Νομός Κυκλάδων, Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων υπόδειγμα των Βιβλίων, υπάρχει στο Γραφείο Προμηθειών του Δήμου και στο Γραφείο κίνησης .
Η παράδοση των Βιβλίων θα είναι τμηματική ανάλογα με τις ανάγκες του γραφείου κίνησης .

         Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ
καα
         Λιανός  Δημήτριος                    
             Αντιδήμαρχος

                       

Σχόλια are closed.