ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Νάξος,  11/07/2011
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                        Αρ. πρωτ.: οικ.8475
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ &  ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Τηλ.: 2285360100-117-118

«Πρόσκληση  για την υποβολή κλειστής οικονομικής προσφοράς  για  την προμήθεια φακέλων Υπηρεσιών για το έτος 2011 του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων καλεί όλους τους ενδιαφερομένους  να καταθέσουν κλειστή οικονομική προσφορά στο πρωτόκολλο του Δήμου για την προμήθεια φακέλων Υπηρεσιών  Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων» έως την 14/07/2011 στις 14:00μμ, ενδεικτικού προϋπολογισμού 5.669,50€ .
Για τις προδιαγραφές των φακέλων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από την ιστοσελίδα του Δήμου www.e-naxos.eu ή να παραλάβουν από το γραφείο Προμηθειών του Δήμου τις προδιαγραφές  και τα υποδείγματα φακέλων. Η παράδοση των Φακέλων θα γίνει εντός δέκα -δεκαπέντε ημερών από την ειδοποίηση του αναδόχου με έξοδα και δαπάνες του προμηθευτή στο Δημαρχείο στη χώρα Νάξου.


Τεχνικές Προδιαγραφές

                  Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                          καα

               Λιανός  Δημήτρης
             Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.