ΘΕΜΑ:          ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

  Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων ενόψει του εορτασμού Χριστουγέννων και Νέου Έτους και μέσα στα πλαίσια των κοινωνικών του δράσεων, θα χορηγήσει σε ενδεείς συμπολίτες μας βοήθημα, υπό μορφή διατακτικής, για την προμήθεια αναγκαίων ειδών διατροφής τους.

Συγκεκριμένα, ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων μετά την υπ' αριθμό 368/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα χορηγήσει σε εβδομήντα πέντε (75) συμπολίτες μας Ονομαστική Διατακτική ύψους Διακοσίων Ευρώ (200,00€) (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) έκαστη, που θα καταθέσει ο κάθε δικαιούχος σε όποια επιχείρηση επιλεγεί ως συναλλασσόμενη με τον Οργανισμό μας.
Η επιχείρηση που θα χορηγήσει τα είδη τροφίμων, αφού συγκεντρώσει τις διατακτικές θα εκδώσει επ' ονόματι του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων Τιμολόγιο Πώλησης Αγαθών που βάσει των συνημμένων διατακτικών θα αναγράφει τον αριθμό των ατόμων επί του ποσού της διατακτικής (75 άτομα Χ 200,00€ =15.000,00€). Το Τιμολόγιο θα εξοφληθεί μέχρι και τον μήνα Απρίλιο του 2012.
Προκειμένου λοιπόν να αποφασιστεί σε ποια Επιχείρηση θα ανατεθεί το έργο, παρακαλούμε όπως μέχρι την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 10:00 π.μ., καταθέσετε στο Δήμο μας κλειστή προσφορά για το επιπλέον ποσό (πέραν των 200,00€ της διατακτικής) που προτίθεστε να χορηγήσετε ως Επιχείρηση σε κάθε δικαιούχο συμπολίτη μας. Η προσφορά σας θα αποτελέσει το κριτήριο ανάθεσης.
Επειδή είμαστε βέβαιοι πως θα ανταποκριθείτε στην πρόταση που σας απευθύνουμε και ότι θα συμμετέχετε με το επιχειρηματικό πνεύμα που σας χαρακτηρίζει και την ευαισθησία που σας διακρίνει για τους αποδεδειγμένα οικονομικά αδύναμους συμπατριώτες μας, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Τοτόμης Πρωτονοτάριος
Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.