ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Νάξος: 26/02/2014
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                         Αρ.Πρωτ.:2578
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ& ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΠΡΟΣ: Υπηρεσίες   Ταχυμεταφορών:
                                                                                                           1)SPEEDEX
Ταχ.Δ/νση :Χώρα Νάξου                                                                         2)ACS                                                            
Τ.Κ.84300                                                                                             3)Γενική Ταχυδρομική
Τηλ.2285360140                                                                                    4)EΛΤΑ -Courier
Fax:2285023570
Πληροφορίες:Τριανταφύλλου Ν.                                         

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Υποβολής προσφοράς
Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ενδιαφέρεται για τη σύναψη ετήσιας σύμβασης με εταιρεία ταχυμεταφορών για τις ανάγκες του Δήμου έτους 2014.
Μειοδότης θα ανακηρυχθεί αυτός που θα δώσει τη χαμηλότερη τιμή ανά μονάδα βάρους.
Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι προμηθευτές δώσουν ίδια τιμή ανά μονάδα βάρους ο μειοδότης θα ανακηρυχθεί με κλήρωση.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν κλειστές οικονομικές προσφορές στο πρωτόκολλο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων  έως και την Τρίτη  4 Μαρτίου  2014  και έως την 12.00 μ.μ.

 

                                                                                                                Ο Δήμαρχος
                                                                                                                      κ.α.α.

                                                                                                            Αργύρης  Ανεβλαβής
                                                                                                                 Αντιδήμαρχος

                                                  

 

Σχόλια are closed.