Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για την καλοκαιρινή φύλαξη παιδιών 2019