Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με δέκα οκτώ άτομα για την εκτέλεση των έργων "Συντήρηση δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού" και "Αποκομιδή και συγκέντρωση απορριμμάτων"
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010  ΕΩΣ ΚΑΙ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010.

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση

Σχόλια are closed.