Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ανακοινώνει  την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά  είκοσι τριών (23) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων , για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών , για την ειδικότητες: Α) ΔΕ28 Χειριστής μηχανημάτων, θέσεις μια (1), Β) ΥΕ16 Εργάτες αποχέτευσης θέσεις τρεις (3),  Γ) ΥΕ 16- Εργάτες καθαριότητας θέσεις δέκα επτά (17) και Δ) ΥΕ16 Εργάτες γενικών καθηκόντων , θέσεις δύο (2) .

Διαβάστε την περίληψη ανακοίνωσης
.
Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση

Σχόλια are closed.