Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως οκτώ (8) μήνες, με ωριαία αποζημίωση, και ειδικότερα:

Δύο (2) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2020-2021.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Από 21-12-2020 έως και 05-01-2021.

Η αίτηση υποβάλλεται, είτε ηλεκτρονικά συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε ενιαίο αρχείο μορφής pdf (ΟΧΙ φωτογραφίες), στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου mpolikreti@naxos.gov.gr, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Τ.Κ. 84300 Χώρα Νάξου, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας (τηλ. επικοινωνίας: 22853 60125).

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

 

Συνημμένα έγγραφα:

  1. Αναλυτική ανακοίνωση
  2. Έντυπο Αίτησης
  3. Δικαιολογητικά
  4. Υπεύθυνη Δήλωση

Σχόλια are closed.