Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

  Νάξος  30/6/2011
 ΑΠΟΦΑΣΗ   αρ. 481

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:

 1. την αρ. 118/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών σύμφωνα με το αρ 206 του Ν. 3584/2007 για κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»
 2. την απ 6529/20-6-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με την οποία η απόφαση αρ 118/2011 βρέθηκε νόμιμη
 3. τον προϋπολογισμό του οικ. Έτους 2011 στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση ύψους 69.000 ευρώ στους Κ.Α. 20-6041 και 20-6054 .
 4. την απ 7285/2011 ανακοίνωση του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων η οποία δημοσιεύθηκε στην καθημερινή εφημ. «Κυκλαδική»
 5. τις διατάξεις του αρ 206 του Ν. 3584/2007
 6. τις αιτήσεις που κατέθεσαν οι ενδιαφερόμενοι

Αποφασίζει
Την πρόσληψη των παρακάτω ατόμων με τις ειδικότητες που αναφέρονται για χρονικό διάστημα δύο μηνών δηλαδή από σήμερα 30 Ιουνίου 2011 έως και 30 Αυγούστου 2011 προκειμένου να καλυφθούν κατεπείγουσες εποχικές ανάγκες του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων:

 1. Ρεφενές Σωκράτης του Βασιλείου ως εργάτη καθαριότητας
 2. Σέργης Εμμανουήλ του Νικολάου ως εργάτη καθαριότητας
 3. Κονιτοπούλου Χριστίνα του Νικολάου ως εργάτρια καθαριότητας
 4. Παραράς Μιχαήλ του Νικολάου ως εργάτη καθαριότητας
 5. Σταμούλης Ιερώνυμος του Σταύρου ως εργάτη καθαριότητας
 6. Κριμιτζάς Ιωάννης του Δημητρίου ως εργάτη καθαριότητας
 7. Βασιλάκης Γεώργιος του Νικολάου ως εργάτη καθαριότητας
 8. Σταυριανός Σταύρος του Στέφανου ως εργάτη καθαριότητας
 9. Επταήμερος Εμμανουήλ του Ιωάννη ως εργάτη καθαριότητας
 10. Καπίρης Ιωάννης του Αντωνίου ως εργάτη καθαριότητας
 11. Δρυς Ιωάννης του Μιχαήλ ως εργάτη καθαριότητας
 12. Βερύκοκκο Νικόλαο του Εμμανουήλ ως εργάτη καθαριότητας
 13. Σκουλάτος Νικόλαος του Γεωργίου ως εργάτη καθαριότητας
 14. Αντωνάκης Δημήτριος του Γεωργίου ως εργάτη καθαριότητας
 15. Τριαντάφυλλος Πασχάλης του Ζαχαρία, ως εργάτη καθαριότητας
 16. Γιαννούλης Δημήτριος του Εμμανουήλ, ως οδηγό απορριμματοφόρου
 17. Σιδερής Στυλιανός του Εμμανουήλ , ως εργάτη καθαριότητας
 18. Κορρές Ιωάννης του Νικολάου, ως εργάτη καθαριότητας
 19. Περιστεράκης Γεώργιος του Ιωάννη, ως εργάτη καθαριότητας
 20. Κοντόπουλο Κωνσταντίνο του Ιωάννη, ως οδηγό απορριμματοφόρου
 21. Κοκκολιός Βασίλειος του Εμμανουήλ , ως χειριστή μηχανημάτων τεχνικών έργων
 22. Περιάλης Εμμανουήλ του Νικολάου, ως χειριστή μηχανημάτων τεχνικών έργων
 23. Χατζηαλεξίου Ηλία του Λυγερού, ως εργάτη καθαριότητας.

 
Ο Δήμαρχος

Εμμαν. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.