Πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           Νάξος, 06-06-2018
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                Αρ.Πρωτ.: 259
ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2018 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
για την υλοποίηση της Δράσης«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»(Περίοδος 2017-2018) ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 17-8-2018 έως 27-8-2018

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΟΡΘΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σχόλια are closed.