Ο Δήμος ανακοινώνει την πρόσληψη 10 εργατών καθαριότητας για χρονικό διάστημα 8 μηνών.

Διαβάστε αναλυτικά την προκήρυξη

Comments are closed.