ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

               ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Υπεύθυνος: Μανόλης Λυκουρόπουλος

Τηλ.: 6976436390

E-mail: pressnaxoy@gmail.com

                                                                                                   Νάξος, 1/7/2011

                                               ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ της πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Ελέγχου Ποσότητας και Ποιότητας Πόσιμου Νερού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».

     Η δημοτική αρχή, πάντοτε ευαισθητοποιημένη σε θέματα προστασίας της υγείας των δημοτών, υποβάλλει πρόταση χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ, της πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Ελέγχου Ποσότητας και Ποιότητας Πόσιμου Νερού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων». Το θέμα συζητήθηκε και εγκρίθηκε στο δημοτικό συμβούλιο της 29ης Ιουνίου και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, Τοτόμης Πρωτονοτάριος, στην εισήγησή του, ανέφερε τα εξής:

    « Σε ένα Δήμο, όπως ο δικός μας, που, εκτός από την πόλη της Νάξου, έχει 26 κοινότητες και πέντε νησιά με πολλαπλές πηγές υδροδότησης και με δεκάδες διάσπαρτες απομακρυσμένες δεξαμενές και ένα δίκτυο ύδρευσης διακοσίων περίπου χιλιομέτρων, η διαχείριση του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης δεν είναι εύκολη υπόθεση.

     Η προσπάθεια του Δήμου στον τομέα της ποιότητας του νερού είναι καθημερινή και επίπονη, ενώ έχουν προγραμματιστεί έργα, τα οποία θα συμβάλλουν τα μέγιστα σ' αυτόν το σκοπό. Στα πλαίσια αυτών των προσπαθειών, είναι και η έγκριση μελέτης ολόκληρου του υδρευτικού δικτύου, προκειμένου ο Δήμος μας να αποκτήσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 3.422.000 ευρώ (+Φ.Π.Α.), χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ.

     Βασικός στόχος αυτής της προσπάθειας είναι ο, εξ αποστάσεως και σε πραγματικό χρόνο, ποιοτικός έλεγχος του αντλούμενου ή παραγόμενου ύδατος από τα διάφορα σημεία, καθώς και η ορθολογική διαχείριση του συνολικού προσφερόμενου ύδατος προς τους καταναλωτές.

     Σκοπός της λειτουργίας του συστήματος είναι:

  • 1) Ο εξοπλισμός όλων των εγκαταστάσεων διανομής του νερού και η αυτοματοποίηση της λειτουργίας του.
  • 2) Η αναβάθμιση των ταχυδιϋλιστηρίων με την προσθήκη φίλτρων ενεργού άνθρακα, οργάνων μέτρησης ποιοτικών παραμέτρων και άλλου εξοπλισμού, συνολικής αξίας 520.000 ευρώ.
  • 3) Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση και ο χειρισμός της λειτουργίας των εγκαταστάσεων από κεντρικό σταθμό ελέγχου, ο οποίος θα συνεργάζεται με 6 περιφερειακούς και 101 τοπικούς σταθμούς.
  • 4) Ο άμεσος εντοπισμός βλαβών του δικτύου.
  • 5) Η μείωση των υπερχειλίσεων και των διαρροών.
  • 6) Η συνεχής παρακολούθηση ποιοτικών χαρακτηριστικών του νερού σε όλες τις πηγές υδροδότησης και διανομής, όπως σε κεντρικά σημεία του δικτύου.

     Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα είναι:

  • 1) Η παροχή επαρκούς και καλής ποιότητας νερού στους δημότες.
  • 2) Η προστασία της δημόσιας υγείας.
  • 3) Η εξοικονόμηση νερού, ενέργειας και προσωπικού.
  • 4) Η αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των δικτύων και η άμεση αποκατάσταση των προβλημάτων τους.»

     Η δημοτική αρχή, με αίσθημα ευθύνης, ελέγχει συνεχώς την ποιότητα του νερού  και  προγραμματίζει τη βελτιστοποίηση του, καθώς το νερό είναι το πρώτιστο αγαθό, το οποίο ο Δήμος πρέπει να παρέχει στους δημότες του.

Σχόλια are closed.