ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού                                                                  Νάξος 31/05/2019
Αθλητισμού Περιβάλλοντος                                                                  Αρ.Πρωτ.: οικ. 444
Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης
Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Γραφείο Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδ.: 843 00
Πληρ.: Ειρήνη Φύτρου
Τηλ.: 22853 60178
Fax: 22850 29249
E-mail: efitrou@naxos.gov.gr

Προς:
Μέλη του Δ.Σ.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Καλείστε στην με α/α 8η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει στα γραφεία διοικήσεως του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α στις 04/06/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:
1. Εξειδίκευση πιστώσεων του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου έτους 2019.
2. Έγκριση ή μη παραχώρησης του κλειστού Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Νάξου.

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Μαρούλης

Σχόλια are closed.