ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σαγκρί: 03/04/2024
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: 10
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΚ
Τ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΓΚΡΙΟΥ ΠΡΟΣ: Μέλη Τοπικού Συμβουλίου
ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ KOIN.: Γραφείο Δημάρχου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΣΕ Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η
Σας προσκαλώ στην συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου που θα γίνει στο γραφείο της Κοινότητας στις 06-4-2024 ημέρα Σάββατο και ώρα 19:00 μ.μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1) ΑΔΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
2) ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
3) ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΨΥΚΤΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
4) ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ

Ο Πρόεδρος του Τ. Συμβουλίου

ΣΚΟΡΔΙΑΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Σχόλια are closed.