ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                      
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΘΕΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 51 του  Ν.4257/2014, προβλέπεται η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών από δημοτικά τέλη, φόρους και εισφορές, πρόστιμα ΚΟΚ, μισθώματα ακινήτων, παραχώρησης χρήσης αιγιαλού καθώς και οφειλές από οποιαδήποτε άλλη αιτία, τα οποία είναι  βεβαιωμένα και ληξιπρόθεσμα έως στις  14-4-2014,   ημερομηνία δημοσίευσης του ανωτέρω Νόμου, ως εξής:
A) Σε όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί έως 31-12-2009  παρέχεται η δυνατότητα εξόφλησης σε 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις και απαλλαγή έως και 100% από πρόστιμα και προσαυξήσεις, με ελάχιστο ποσό δόσης 100 ευρώ.
Β)Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί από 1-1-2010 έως 14/04/2014, δύνανται να ρυθμίζονται ως ακολούθως:
-Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό 100% από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.
-Για οφειλές μέχρι 5.000,00 € σε (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό (80%) από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων και υπό την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι μικρότερη των 100 €.
-Για οφειλές από 5.000,01 € μέχρι 10.000,00 € σε (48) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό (50%) από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.
-Για οφειλές από 10.000,01 € μέχρι 20.000,00 € σε (72) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό (30%)  από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.
-Για οφειλές από 20.000,01 € και πάνω σε (100) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό (10%) από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.
Προθεσμία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση και υποβολής αντιστοίχων δικαιολογητικών μέχρι 14-08-2014.
Με την υπαγωγή στη ρύθμιση και την καταβολή των δόσεων αναστέλλονται όλα τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης που έχουν ληφθεί. Παρακαλούνται οι υπόχρεοι οφειλέτες του Δήμου να αξιοποιήσουν την διευκόλυνση καταβολής των χρεών τους με τους ευνοϊκούς όρους που ο νόμος τους παρέχει έως 14 Αυγούστου 2014, άλλως η Οικονομική Υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να προβεί σε λήψη μέτρων είσπραξης.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου τηλ. 22853-60132 ή στον Ταμία του Δήμου 22853-60124. Για την Δημοτική Ενότητα Δρυμαλίας τηλ. 22853-60314.

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Ανεβλαβής Αργύριος

Comments are closed.