Σε εξέλιξη ο διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου για την εκπόνηση του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου νήσου Νάξου

Σε εξέλιξη βρίσκεται ο διαγωνισμός για την ανάδειξη του αναδόχου εκπόνησης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Νάξου, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 1.383.208 €. Η προθεσμία για την υποβολή προσφορών ολοκληρώνεται την Παρασκευή 12/08/2022.
Το Πρόγραμμα εκπόνησης μελετών ΤΠΣ καταρτίστηκε με βάση το αίτημα που υπέβαλε ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που είχε απευθύνει το ΥΠΕΝ.
Η συνολική μελέτη συνίσταται στις χωροταξικές και ρυθμιστικές μελέτες, σε πολεοδομικές, ρυμοτομικές, περιβαλλοντικές, μελέτες τοπογραφίας και υδραυλικών έργων καθώς και σε Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές Μελέτες και Έρευνες. Με τις πλήρεις και σύγχρονες μελέτες θα θεσπιστούν χρήσεις γης, όροι δόμησης, περιοχές προστασίας, περιοχές ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων, οριοθετήσεις ρεμάτων, περιοχές ειδικών αστικών κινήτρων, δίκτυα μεταφορών και κατασκευών κ.α. προστατεύοντας το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον καθώς και τη βιοποικιλότητα της Νάξου.
«Η ολοκλήρωση του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου των νησιών μας, το οποίο είναι κεφαλαιώδους σημασίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου μας, είναι προτεραιότητά μας. Με συντονισμένες προσπάθειες του Δήμου σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενταχθήκαμε στον σχεδιασμό του Υπουργείου για τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια και δημοπρατήθηκε ένα σημαντικό έργο για την ανάπτυξη και την επίλυση χρόνιων προβλημάτων του τόπου μας, με χρηματοδότηση για τη νήσο Νάξο ύψους 1.383.208 € από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ευχαριστώ την πολιτική ηγεσία και τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου, καθώς και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας για την αποτελεσματική ολοκλήρωση των διαδικασιών» δήλωσε ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Δημήτρης Λιανός, με αφορμή τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση του Τ.Π.Σ..

 

Χώρα Νάξου, Νάξος 84300 |τ. 22853 60100

e-mail: press@naxos.gov.gr | www.e-naxos.eu | https://www.facebook.com/municipalityofnaxos

Σχόλια are closed.