ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Νάξος, 13-12-2012
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                        Αρ. Πρωτ: 18137
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ         
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ  ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς τον κ. Δήμαρχο και τους  κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Παρακαλούμε  να προσέλθετε σε ειδική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα  στις 17 Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00μ.μ. με μοναδικό  θέμα  ημερήσιας διάταξης:
Έγκριση απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης τέως Δήμου Δρυμαλίας Νάξου έτους 2010 (χρήση από 1/1/2010 – 31/12/2010).

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Φώτιος Ι. Μαυρομμάτης

Comments are closed.