ΘΕΜΑ:Έγκριση της «Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δημοτικής Κοινότητας Δονούσας (του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων) της νήσου Δονούσας Ν. Κυκλάδων».

Ο κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να λάβει γνώση για την απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, Γενική Δ/νση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ν. Αιγαίου, πρωτ. Οικ. 10261/29-09-2011 (ΑΔΑ Α4ΥΟΡ1Ι-Η9Κ) σχετικά με την απόφαση έγκρισης της μελέτης  του θέματος μπορεί να απευθυνθεί στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων , στους υπαλλήλους κ. Κ. Χαμηλοθώρη και κα Ε. Σιδερή τηλ επικοινωνίας: 2285360100 και στο  site του Δήμου e-naxos.eu 

Διαβάστε το σχετικό έγγραφο

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ

Σχόλια are closed.