Προς τη  Κοινότητα  Μεταναστών
ΔΗΜΟΣΙΑ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έχοντας υπόψη  τις διατάξεις του αρ 78 του Ν. 3852/2010,  απευθύνει δημόσια πρόσκληση στη κοινότητα των μεταναστών που κατοικούν στο Δήμο μας όπως προσέλθουν στις 8 Μαΐου 2011 ημέρα Κυριακή και από ώρα 10.00 – 13.00 στο Δημοτικό Κατάστημα Νάξου προκειμένου να εκλέξουν εκπροσώπους για το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι Μετανάστες που κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στο Δήμο και είναι πάνω από 18 ετών.
Υποψηφιότητες γίνονται δεκτές έως τις 25 Απριλίου 2011 και μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομικά, με τηλεομοιοτυπία, με ηλεκτρονικό μήνυμα ή να κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Δήμου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Φώτιος Μαυρομμάτης

Σχόλια are closed.