Η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, το οποίο θα αποτελείται από 13 τακτικά και 13 αναπληρωματικά μέλη, τα οποία είναι τα εξής:

Τακτικά Μέλη Αναπληρωματικά Μέλη Ιδιότητα
Βαθρακοκοίλης Νικόλαος Μαργαρίτη Παρασκευή ΑΙΡΕΤΟΙ
Ορφανός Ηλίας Κατσαράς Ευάγγελος
Γρατσίας Αριστείδης Μανιός Αντώνιος ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Μαργαρίτης Νικόλαος Λαγογιάννης Βλάσσιος
Καστελλάνος Νικόλαος Σκορδιαλού Καλλιόπη
Καραφυλίδη Δήμητρα Ζαχαράτος Ευάγγελος
Σκάρκος Χρήστος Καραμανλή Ειρήνη
Κιουλαφή Χριστίνα Χόνδρου Χρυσούλα ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ
Κάβουρα Ευαγγελία Κονδύλη Αντωνία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ
Καραπάτη Ειρήνη Βλαχάκη Αντωνία ΔΗΜΟΤΕΣ
Παναγιωτίδου Μυροφόρα Βασιλάκης Χρήστος
Μαυρογιάννης Ευθύμιος Κληρονόμος Βασίλειος
Φάκρωνα Ελένη Κυριαζούλης Βασίλειος

Από τα παραπάνω µέλη εκλέγεται Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου ο κος .Βαθρακοκοίλης Νικόλαος, και Αντιπρόεδρος ο κος. Ορφανός Ηλίας.

Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων ορίζεται από 01/10/2019 μέχρι τις 30/09/2020.