Η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Ενιαία Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, το οποίο θα αποτελείται από 15 τακτικά και 15 αναπληρωματικά μέλη, τα οποία είναι τα εξής:

Τακτικά Μέλη Αναπληρωματικά Μέλη
Χατζηπέτρος Ματθαίος Τζακωνιάτη Στέλλα
Φουτάκογλου Ευστράτιος Πετροπούλου Στέλλα
Κυριακίδης Ιορδάνης Θεολογίτης Νικήτας
Προμπονά Άννα Προμπονάς Στέφανος
Μανωλά Σοφία Αναστασοπούλου Πέπη
Βλαχάκη Τόνια Βιτζηλαίου Καλλιόπη
Ιωάννου Παναγιώτης Τσακωνιάτης Βασίλειος
Ραβιόλου Ανδριανή Χουζούρη Μαρία
Ορφανός Ηλίας Κατσαράς Ευάγγελος
Παντελιάς Ευάγγελος Σιδερής Νικόλαος
Μάκαρης Αντώνιος Τσάφος Στέφανος
Μαρούλης Ευάγγελος Σάββα Μαρία
Κληρονόμος Βασίλειος Μαυρογιάννης Ευθύμιος
Ζερβού Ελένη Ψαρρά Ευδοκία
Μυλωνά Αικατερίνη Καραπάτη Ειρήνη

Από τα παραπάνω µέλη εκλέγεται Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοµικού Προσώπου ο κος. Ορφανός Ηλίας, και Αντιπρόεδρος ο κος. Παντελιάς Ευάγγελος.

Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Ενιαία Σχολική Επιτροπή Β/θμιας

Εκπαίδευσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων ορίζεται από 01/10/2019 μέχρι τις 30/09/2020.