Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νάξου συστάθηκε με το ΦΕΚ Α 113 και οι χώροιευθύνης του είναι:

Η χερσαία και θαλάσσια ζώνη του λιμένα Νάξου και οι εξομοιούμενες με ζώνη λιμένα (χερσαία και θαλάσσια):

  1. Καταπόλων - Αιγιάλης Αμοργού
  2. Δονούσας
  3. Ηρακλειάς
  4. Σχοινούσας - Λιβάδι Σχοινούσας
  5. Κουφονησίου και Παριανός Κουφονησίου
  6. Μουτσούνας και Απόλλωνα Δήμου Δρυμαλίας Νάξου

Μετά όμως και την έκδοση του ΦΕΚ 10 24-1-2018 σύμφωνα με τα οποία συστάθηκε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αμοργού οι περιοχές που ανήκουν στο νεοσύστατο ΝΠΔΔ δεν ανήκουν πια στους χώρους ευθύνης μας.

Α. Ορίζονται ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νάξου», από 01/10/2019 μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2020 τους κάτωθι:

Τακτικά Μέλη Αναπληρωματικά Μέλη
Ήμελλος Δημήτριος Πράσινος Δημήτριος
Βιτζηλαίου Καλλιόπη Βλαχάκη Τόνια
Σέργης Ιάκωβος Ταγκούλης Ιωάννης
Λυκουρόπουλος Εμμανουήλ Λεβογιάννης Μάρκος
Μαυρογιάννης Ευθύμιος Κληρονόμος Βασίλειος
Λεγάκη Μαρία Γιακουμή Ειρήνη

Β. Εκλέγεται ως πρόεδρο του παραπάνω Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου ο κος. Ήμελλος Δημήτριος.

Γ. Εκλέγεται ως αντιπρόεδρος του παραπάνω Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου η κα. Βιτζηλαίου Καλλιόπη

Δ. Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος.