Ορίζονται ως μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: Μαργαρίτη Παρασκευή, Παντελιάς Ευάγγελος, και Μανδηλαράς Γεώργιος με αναπληρωτές τους: Ταγκούλη Ιωάννη, Μανιό Δημήτριο και Μπερτσία Αθανάσιο αντίστοιχα.

Από του πολίτες ορίζονται οι: Τσάφος Στέφανος, Μυλωνά Αικατερίνη, Σπυριδωνοπούλου Σοφία (Σύλλογο Τριτέκνων Νάξου) και Κληρονόμος Βασίλης με αναπληρωματικούς τους Λεγάκη Μαρία, Αναστασοπούλου Πέπη, Κεραμιώτη Μαρία (Σύλλογο Τριτέκνων Νάξου), Λάσκαρη Κωνσταντίνο.

Από τα παραπάνω μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης ορίζονται ως πρόεδρος η κ. Μαργαρίτη Παρασκευή και ως Αντιπρόεδρος ο κ. Τσάφος Στέφανος.

Η διάρκεια θητείας του διοικητικού συμβουλίου ορίζεται έως τις 30/09/2020.