Συμπληρωματική προμήθεια τροφής αδέσποτων ζώων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                               Νάξος  22-11-2019

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                              Αρ. πρωτ.21070

 

Προς: ΒΑΣΑΛΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ

 

Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για «Συμπληρωματική προμήθεια τροφής αδέσποτων ζώων »

Δια της παρούσης ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική  προσφορά για «Συμπληρωματική προμήθεια τροφής αδέσποτων ζώων» με ενδεικτικό προϋπολογισμό  1.376,94 €  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ από Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2019 έως και Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 12.00 μ.μ

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

 

Η Προϊσταμένη Δ/νσης Τ.Ο.Α.

Παναγιώτα Αγγελή

 

Σχόλια are closed.