Θέμα: Συνάντηση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για το φερόμενο «χρέος».
Ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Μανόλης Μαργαρίτης, συνοδευόμενος από τον Αντιδήμαρχο Αργύρη Ανεβλαβή, την Δημοτική Υπάλληλο Μαρίνα Λεοντίου και τον επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Νίκο Μαϊτό, συναντήθηκαν με τον Πρόεδρο και υπηρεσιακούς παράγοντες του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με θέμα το φερόμενο χρέος του Δήμου, μετά τα νέα δεδομένα που προέκυψαν από τους ελέγχους του Δήμου.
Η Ναξιακή αντιπροσωπεία παρέθεσε όλα τα νέα στοιχεία και ευρήματα που ήρθαν στο φως μετά από σχετικό έλεγχο ενταλμάτων και παραστατικών του ίδιου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, στοιχειοθετώντας  έτσι την θέση του Δήμου.
Ωστόσο, οι εκπρόσωποι του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ενέμειναν σταθεροί στην άποψή τους, οι δυο πλευρές να προχωρήσουν στη σύναψη δανειακής σύμβασης για τη διευθέτηση του φερόμενου χρέους και παράλληλα να συνεχιστούν οι έλεγχοι και από δυο πλευρές. Όποιο αποτέλεσμα προκύψει από τους ελέγχους δύναται να συμψηφιστεί στη δανειακή σύμβαση.  
Υπενθυμίζουμε ότι ο Δήμος έχει ήδη ασκήσει ένδικα μέσα προκειμένου να αποφύγει την οικονομική επιβάρυνση από το φερόμενο χρέος που προέκυψε πριν τη σύσταση του Καλλικρατικού Δήμου.
Μετά τις διαπραγματεύσεις, ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων προτίθεται να ενημερώσει τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να αποφασιστεί η πιο συμφέρουσα λύση για το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Σχόλια are closed.