ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   24/07/2020 AΠ 12174/2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300

Προς ΣΙΜΩΝ ΕΥΑΓΓ ΚΑΡΛΟΒΙΤΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικών προσφορών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς άμεσα, για την «Συνδιοργάνωση του CAMP VOLLEY μικρών αθλητών» όπως αυτά περιγράφονται στην σχετική Μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Τουρισμού.

«Συνδιοργάνωση του CAMP VOLLEY μικρών αθλητών»

Κ.Α. 15-6472.007 (Αθλητικές διοργανώσεις σε συνεργασία με αθλητικούς και λοιπούς φορείς)

CPV: 55130000-0 (Άλλες υπηρεσίες ξενοδοχείων)

Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετική ποσότητα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Με την κατάθεση προσφοράς ο ενδιαφερόμενος δεσμεύεται για τη διασφάλιση της ποιότητας των ειδών.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πιστοποιητικά ποιότητας και τήρησης των ευρωπαϊκών κανονισμών και της ελληνικής νομοθεσίας.

Ο Δήμαρχος
καα,

Κατσαράς Ευάγγελος
Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.