Συνδρομή πρόσβασης ΔήμοςΝΕΤ- Τράπεζα Πληροφοριών ΟΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 12/12/2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρ.: 22855
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Γραφείο Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες : I. Σέρβος
Τηλέφωνο: 2285360115
FAX: 22850-23570

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς για την παροχή της υπηρεσίας : Συνδρομή πρόσβασης ΔήμοςΝΕΤ- Τράπεζα Πληροφοριών ΟΤΑ»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την ακόλουθη υπηρεσία, από σήμερα 12/12/2019 έως και 16/12/2019 και ώρα 11.00 π.μ.
Υπηρεσία : «Συνδρομή πρόσβασης Δήμος ΝΕΤ- Τράπεζα Πληροφοριών ΟΤΑ», ενδεικτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 3.372,80 € για τα έτη 2019,2020,2021
Για αντίγραφα της σχετικής μελέτης παρακαλούμε να απευθυνθείτε στο Γραφείο Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών για αντίγραφα της σχετικής μελέτης.
Η υπηρεσία θα εκτελεστεί με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016.

 

Ο Αντιδήμαρχος

Ευάγγελος Κατσαράς

Σχόλια are closed.