Συνδρομή πρόσβασης διαδικτυακού τόπου ΝΟΜΟΤΕΛΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                           Νάξος, 12/12/2019

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                               Αρ. Πρ.: 22857

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Προς:  ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕ

Γραφείο Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου

Ταχ. Κώδικας: 84300

Πληροφορίες : I. Σέρβος

Τηλέφωνο: 2285360115

FAX: 22850-23570

 

«Πρόσκληση  για την υποβολή οικονομικής προσφοράς  για  την παροχή της υπηρεσίας : Συνδρομή πρόσβασης διαδικτυακού τόπου ΝΟΜΟΤΕΛΙΑΣ»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την ακόλουθη υπηρεσία, από σήμερα  12/12/2019 έως και  16/12/2019 και ώρα 11.00 π.μ.

Υπηρεσία : «Συνδρομή πρόσβασης διαδικτυακού τόπου ΝΟΜΟΤΕΛΙΑΣ», ενδεικτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  2.232,00 € για τα έτη 2019-2020-2021.

Για αντίγραφα της σχετικής μελέτης παρακαλούμε  να απευθυνθείτε  στο Γραφείο Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών για αντίγραφα της σχετικής μελέτης.

Η υπηρεσία θα εκτελεστεί με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016.

 

Ο Αντιδήμαρχος

Ευάγγελος Κατσαράς

 

Σχόλια are closed.