Συνδρομή πρόσβασης διαδικτυακού τόπου Σ. Καραγιλάνης μον. Ε.Π.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                           Νάξος,12/12/2019

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                Αρ. Πρ.: 22856

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Προς:  Σ. Καραγιλάνης μον. Ε.Π.Ε.
Γραφείο Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου

Ταχ. Κώδικας: 84300

Πληροφορίες : I. Σέρβος

Τηλέφωνο: 2285360115

FAX: 22850-23570

«Πρόσκληση  για την υποβολή οικονομικής προσφοράς  για  την παροχή της υπηρεσίας : Συνδρομή πρόσβασης διαδικτυακού τόπου Σ. Καραγιλάνης μον. Ε.Π.Ε.»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την ακόλουθη υπηρεσία, από σήμερα  12/12/2019 έως και  16/12/2019 και ώρα 11.00 π.μ.

Υπηρεσία : «Συνδρομή πρόσβασης διαδικτυακού τόπου Σ. Καραγιλάνης μον. Ε.Π.Ε.», ενδεικτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  3.720,00 €  για τα έτη 2019,2020,2021.

Για αντίγραφα της σχετικής μελέτης παρακαλούμε  να απευθυνθείτε  στο Γραφείο Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών για αντίγραφα της σχετικής μελέτης.

Η υπηρεσία θα εκτελεστεί με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Ο Αντιδήμαρχος

 

Σχόλια are closed.