Συνδρομή πρόσβασης στην διαδικτυακή εφαρμογή www.4412.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                           Νάξος, 27/07/2020

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Προς:  Δήμος ΝΕΤ- Τράπεζα Πληροφοριών ΟΤΑ
Γραφείο Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου

Ταχ. Κώδικας: 84300

Πληροφορίες : I. Σέρβος

Τηλέφωνο: 2285360115

FAX: 22850-23570

 

«Πρόσκληση  για την υποβολή οικονομικής προσφοράς  για  την παροχή της υπηρεσίας : Συνδρομή πρόσβασης στην διαδικτυακή εφαρμογή www.4412.gr»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την ακόλουθη υπηρεσία, από σήμερα  27/07/2020 έως και  31/07/2020 και ώρα 11.00 π.μ.

Υπηρεσία : «Συνδρομή πρόσβασης  στην διαδικτυακή εφαρμογή www.4412.gr», ενδεικτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  979,60 €  για το έτος 2020

Για αντίγραφα της σχετικής μελέτης παρακαλούμε  να απευθυνθείτε  στο Γραφείο Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών για αντίγραφα της σχετικής μελέτης.

Η υπηρεσία θα εκτελεστεί με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Σχόλια are closed.