Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

(Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010)

Καλείστε στην με α/α 7η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει  στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 03/06/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.            Προέγκριση άδειας ίδρυσης επιχείρησης της Μαρίας Βενιέρη του Στυλιανού, που θα λειτουργήσει στην Τ.Κ. Γλινάδου του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2.             Προέγκριση άδειας ίδρυσης επιχείρησης της Αναστασίας Μαράκη του Νικολάου, που θα  λειτουργήσει στην Τ.Κ. Χαλκείου του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
3.            Προέγκριση άδειας ίδρυσης επιχείρησης της Χάϊδω Φλώρακα του Ιωάννη, που θα λειτουργήσει στη Τ.Κ. Δανακού του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
4.            Αίτηση Γαβαλά Νικολάου του Μιχαήλ για α) ανανέωση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων (μουσικής) αορίστου χρόνου στο κατάστημα του, που λειτουργεί ως «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ -ΑΝΑΨΥΧΗΣ» στην Τ.Κ. Χαλκείου και β) Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων.

  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Τοτόμης Πρωτονοτάριος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

(Με σειρά εκλογής)

1.       Σέργης Νικόλαος
2.       Παντελιάς Ευάγγελος
3.       Σιδερής Νικόλαος
4.       Τσολάκης Ιωάννης
5.       Χουζούρης Νικόλαος
6.       Βασαλάκης Αντώνιος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

(Με σειρά εκλογής)

1.       Λιανός Δημήτριος

2.       Πολυκρέτης Εμμανουήλ

3.       Ανεβλαβής Αργύριος

4.       Κορακίτης Εμμανουήλ

5.       Σπυριδάκη Μαρούσα

Σχόλια are closed.