Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

      Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

(Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010)

           Καλείστε στην με α/α 8η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει  στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 22/06/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Προέγκριση ίδρυσης επιχείρησης κατηγορίας IV: Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης  Πρόχειρου Γεύματος – Επιχείρηση Αναψυχής καθώς και κατηγορίας IΙΙ: Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων & Ποτών (Πρατήριο ΄Αρτου) στον Γεώργιο Λιόφαγο του Βασιλείου, που θα λειτουργήσει στην θέση «ΑΜΜΟΥΔΑΡΕΣ» Μικρή Βίγλα-Τ.Κ. Σαγκρίου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

2. Αίτηση της «ΚΑΪΤ ΣΕΝΤΕΡ ΝΑΞΟΣ-KITE CENTER NAXOS-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΠΟΡ Ε.Π.Ε.» για α) ανανέωση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων (μουσικής) και β) Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων για το έτος 2015 στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ», στον Ορκό Μικρής Βίγλας Τ.Κ. Σαγκρίου του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

3. Προέγκριση ίδρυσης επιχείρησης κατηγορίας IV: «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης  Πρόχειρου Γεύματος & Επιχείρηση Αναψυχής – Κατάστημα Υ.Ε. λιανικής διάθεσης τροφίμων & ποτών», που θα λειτουργήσει στην Τοπική Κοινότητα Χαλκείου του Δήμου Νάξου &  Μικρών Κυκλάδων.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Τοτόμης Πρωτονοτάριος

Σχόλια are closed.