Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

      Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

(Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010)

  Καλείστε στην με α/α 9η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει  στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 14/07/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Θερινής Περιόδου.
2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την εκμίσθωση, κατόπιν δημοπρασίας, δημοτικού χώρου στην περιοχή ¨Πηγαδάκια¨ της Δ.Κ. Νάξου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.
3. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την εκμίσθωση, κατόπιν δημοπρασίας, δημοτικού χώρου στην περιοχή ¨Πηγαδάκια¨ της Δ.Κ. Νάξου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Τοτόμης Πρωτονοτάριος

Σχόλια are closed.