Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

  (Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010)
Καλείστε στην με α/α 11η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει  στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 08/09/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Προέγκριση ίδρυσης επιχείρησης κατηγορίας IV: Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης  Πρόχειρου Γεύματος (Ζαχαροπλαστείο) – Επιχείρηση Αναψυχής στον Αθανάσιο Παπαδόπουλο του Κων/ου, που θα λειτουργήσει Τ.Κ. Χαλκείου του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

2. Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος «Παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κομμωτήριο)», στην Σταματική Παραρά του Μιχαήλ, που θα λειτουργήσει στην Τ.Κ. Χαλκείου του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.   

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Τοτόμης Πρωτονοτάριος

Σχόλια are closed.