Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για ΕΚΤΑΚΤΗ-ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010)

Καλείστε στην με α/α 13η έκτακτη-κατεπείγουσα συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει  στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 27/10/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Γνωμοδότηση για την ΜΠΕ που αφορά: «Νέος Λιμένας Σχοινούσας και οδός πρόσβασης».   
2. Γνωμοδότηση για την ΜΠΕ που αφορά: «Βελτίωση υφιστάμενης οδού Δανακός-Λιγαρίδια Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
Η συζήτηση των θεμάτων κρίνεται κατεπείγουσα λόγω των προθεσμιών που τίθενται από τα υπ'αριθμ. πρωτ. 3437/08-09-2015 & 4193/21-10-2015 έγγραφα της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Τοτόμης Πρωτονοτάριος

Σχόλια are closed.