Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010)

Καλείστε στην με α/α 14η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει  στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 24/11/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Παραχώρηση δύο (2) θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ στην Δ.Κ. Νάξου.
2. Προέγκριση ίδρυσης επιχείρησης κατηγορίας IΙΙ: «Κατάστημα Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων και Ποτών – (Παντοπωλείο)» στην εταιρεία «Γρατσία Ελευθερία & ΣΙΑ Ο.Ε.», που θα λειτουργήσει στην περιοχή Αγίου Αντωνίου της Τ.Κ. Απεράθου, Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Σχόλια are closed.