ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
Της με α/α  12ης/28-12-2012 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Α/α απόφασης

 ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ   Απόφασης
25/2012

Μείωση αριθμού οικόσιτων ζώων εντός οικισμού Αγίου Αρσενίου Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης για την τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 1145/1-12-2006 Απόφασης Νομάρχη Κυκλάδων, προκειμένου εντός του οικισμού Αγίου Αρσενίου Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων να επιτρέπεται η διατήρηση, ανά οικογένεια, του κάτωθι αριθμού οικόσιτων ζώων:

Όνοι: έως ένα (1)
Αιγοπρόβατα: έως πέντε (5).
Πουλερικά: έως δέκα (10).

 

      Νάξος 28/12/2012
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

       Τοτόμης Πρωτονοτάριος

Σχόλια are closed.