Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος Παιδείας
Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου
Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
Αρ. Πρωτ.: 5

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς  Τα μέλη του Δ.Σ.

Παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα  την 22η Ιουλίου  2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00μ.μ.
για τακτική συνεδρίαση με θέματα ημερησίας διάταξης :
 
1.Ορισμός Μελών Επιτροπών
2.Ενοποίηση Τραπεζικών Λογαριασμών Ν.Π.
3.Εξουσιοδότηση Δημοτικού Ταμία  για διαχείριση του Τραπεζικού Λογαριασμού  του Ν.Π.
4.Λήψη απόφασης σχετικά με την προμήθεια της εφαρμογής του Λογιστηρίου, της Ταμειακής Υπηρεσίας , της Μισθοδοσίας  & του Πρωτοκόλλου για το Ν.Π.Δ.Δ.
 
Τρέχοντα θέματα
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Ναυπλιώτης -Σαραντηνός Ιάκωβος

Σχόλια are closed.